ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
.

*ေခ်ာေမာလွပ ခ်မ္းသာျပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလိုလွ်င္*

ပုထုဇဥ္လူသားတို႕သည္ လွတာေလး ေကာင္းတာေလးမွ လိုခ်င္ၾကတယ္။ ယေန႕ေခတ္တြင္
အလွအပအတြက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႕ ျပင္ဆင္ခ်ယ္သျပီး
အလွခ်င္းျပိဳင္ေနၾကတယ္။ နည္းပညာေတြတိုးတက္လာေတာ႕ မလွတာေတြကိုလည္း လွေအာင္
ျပဳျပင္လို႕ရလာတယ္။
ေလာကနီတိတြင္လည္း "မိန္းမတို႕၏ အလွအပသည္ ဥစၥာရတနာျဖစ္၏" ဆိုထားပါတယ္။
အလွသည္ မိန္းခေလးတို႕အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္။
အလွမာန္ယစ္ျပီး အလွေၾကာင္႕ ဘ၀ပ်က္တတ္တယ္။ ထိုေၾကာင္႕
အလွေၾကာင္႕ဘ၀မပ်က္ေအာင္ ဆင္ျခင္တံုတရားေလးမ်ားထားကာ သတိထားၾကေစခ်င္တယ္။
ရုပ္ေခ်ာ ဥစၥာဓနေပါ သေဘာမေနာလည္းေကာင္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူသာျဖစ္လွ်င္
ေယာက်ၤားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ ပုထုဇဥ္တို႕သည္ အမွန္ပင္ယံုမွတ္ကာ
တစ္ဘ၀လံုး ပံုအပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕သို႕ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေအာင္
မလႅိကာမိဖုရားၾကီးက ဗုဒၶဘုရားရွင္အား ရုပ္ေခ်ာျခင္း၊ ဥစၥာေပါျခင္း၊
အရွိန္အ၀ါ ၾသဇာၾကီးမားၾကီးတို႕ႏွင္႕ ပတ္သက္၍
ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေမတၱာရွင္ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္းမွ
မံုရြာေနဇာ၏ ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္၍ စာဖတ္သူမ်ားအား
ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ သာ၀တၱိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္က ျဖစ္ပါသည္။
မလႅိကာ။ ။အရွင္ဘုရား ဤေလာကမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ ရုပ္အဆင္းမလွပ၊
ဥစၥာဓနလည္း ဆင္းရဲ။ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း နည္းပါးၾကပါသည္ ဘုရား။
အခ်ဳိ႕မိန္းမမ်ားမွာ- ရုပ္ရည္အဆင္း မေခ်ာေမာ မလွပၾကေသာ္လည္း ဥစၥာဓန
ေပါမ်ားၾကသည္။ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း ၾကီးမားၾကပါသည္ ဘုရား။
အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမမ်ားမွာေတာ႕ ရုပ္ရည္အဆင္း လွပေသာ္လည္း ဥစၥာဓနဆင္းရဲ၊
တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း နည္းပါးၾကပါသည္ ဘုရား။
အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမမ်ားကား- ရုပ္ရည္အဆင္း ေခ်ာေမာ လွပၾကသည္။ ဥစၥာဓနလည္း
ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ၾကသည္။ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း ၾကီးမားၾကပါသည္ အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ႔သို႕ မတူကြဲျပား ျခားနားေနၾကျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင္႕ပါနည္း။
မလႅိကာမိဖုရား၏ ေမးခြန္းေလးခုအခ်ဳပ္ကား-
၁။ ရုပ္လည္းမေခ်ာ၊ ဥစၥာလည္းမေပါ၊ အရွိန္အ၀ါလည္း မရွိသူ။
၂။ ဥစၥာေပါ၊ အရွိန္အ၀ါရွိေသာ္လည္း၊ ရုပ္မေခ်ာသူ။
၃။ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာ္လည္း ဥစၥာမေပါ၊ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါ မရွိသူ။
၄။ ရုပ္ရည္လည္း ေခ်ာ၊ ဥစၥာလည္းေပါ၊ အရွိန္အ၀ါလည္းရွိသူ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ေျဖၾကားခ်က္…
(၁) မလႅိကာ ဤေလာကပ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမတုိ႕သည္ အမ်က္ေဒါသၾကီး၏။
ရဟန္းသံဃာႏွင္႕ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား ထမင္းအေဖ်ာ္စသည္တို႕ကို
ေပးလွဴျခင္းမရွိ။ သူတစ္ပါးတို႕ လာဘ္ရျခင္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း
စသည္တို႕၌ မနာလို၊ မရႈဆိတ္ ျဖစ္ေန၏။
ထိုမိန္းမတို႕သည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ ရုပ္ရည္အဆင္းလွပသူ၊ ဥစၥာဓနဆင္းရဲသူ၊
တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါ နည္းပါးသူျဖစ္ရာ၏။
(၂) မလႅိကာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမတို႕သည္ အမ်က္ေဒါသၾကီး၏။ ရဟန္းသံဃာ၊
အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား ထမင္းအေဖ်ာ္ စသည္တုိ႕ကိုကား ေပးကမ္းလွဴဒါန္း၏။
သူတစ္ပါး လဘ္ရျခင္း၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း
စသည္တို႕၌ မနာလို ၀န္တိုစိတ္မရွိ။ ထိုမိန္းမတို႕သည္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း၌
ရုပ္ရည္ အဆင္းမလွပေသာ္လည္း စည္းစိမ္ဥစၥာခ်မ္းသာၾကြယ္၀၏။
တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း ၾကီးတတ္၏။
(၃) မလႅိကာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမတို႕သည္ အမ်က္ေဒါသနည္း၏။ သို႕ေသာ္
ရဟန္းသံဃာႏွင္႕ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား ထမင္းအေဖ်ာ္ စေသာ
လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုကား လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းမရွိ။ သူတစ္ပါး
ၾကီးပြားခ်မ္းသာသည္ကိုလည္း မနာလို မရႈဆိတ္ရွိ၏။
ထိုမိန္းမတို႕သည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပေသာ္လည္း
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၏။ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း ကင္းမဲ႕ဘိ၏။
(၄) မလႅိကာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမတို႕သည္မူကား အမ်က္ေဒါသလည္း နည္းပါး၏။
ရဟန္းသံဃာႏွင္႕ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား လွဴဒါန္း ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ၏။
သူတစ္ပါး ခ်မ္းသာၾကီးပြားျခင္း စသည္တို႕၌လည္း မနာလိုျခင္း မျဖစ္။
ထိုမိန္းမတို႕သည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ ရုပ္ရည္လည္း ေခ်ာေမာလွပ၏။ ဥစၥာလည္း
ေပါမ်ား ခ်မ္းသာဘိ၏။ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါလည္း ၾကီးမားသူျဖစ္ရ၏။
မလႅိကာ။ ။ အရွင္ဘုရား….. သို႕ျဖစ္ပါမူ။ တပည္႕ေတာ္မသည္ တစ္ပါးေသာ
ဘ၀တုန္းက အမ်က္ေဒါသၾကီးသူ ျဖစ္ခဲ႕ဟန္တူပါသည္။
ထို႕ေၾကာင္႕ပင္ ယခုဘ၀၌ အဆင္းမလွသူ ျဖစ္ေနရပါသည္။
အရွင္ဘုရား… တပည္႕ေတာ္မသည္ တစ္ခုေသာဘ၀၌ ရဟန္းသံဃာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား
ဆြမ္းသကၤန္း၊ အေဖ်ာ္စသည္တို႕ကို လွဴဒါန္းခဲ႕ဟန္တူပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ပင္
ယခုဘ၀၌ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ျဖစ္ေနရပါသည္။
အရွင္ဘုရား… တပည္႕ေတာ္မသည္ တစ္ပါးေသာ ဘ၀၌ သူတစ္ပါးတို႕ လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း၊
ၾကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း စသည္တို႕၌ မနာလိုေသာ စိတ္မရွိခဲ႕သူ
ျဖစ္ခဲ႕ဟန္တူပါသည္။
ထို႕ေၾကာင္႕ပင္ ယခုဘ၀၌ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါ ၾကီးသူျဖစ္ေနရပါသည္။
အရွင္ဘုရား… တပည္႕ေတာ္မသည္ ယေန႕မွစ၍ အမ်က္ေဒါသ မၾကီးသူျဖစ္ေအာင္
ၾကိဳးစားထိန္းသိမ္းပါေတာ႕မည္။
ရဟန္းသံဃာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား မိမိတတ္စြမ္းသေလာက္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းပါေတာ႕မည္။
သူတစ္ပါးတို႕ ၾကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားျခင္းအား မနာလို
မရႈဆိတ္သူ မျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါေတာ႕မည္ဟု ဗုဒၶဘုရားရွင္အား
၀န္ခံေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသတည္း။
အားလံုးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေခ်ာေမာလွပျပီး ခ်မ္းသာသုခအ၀၀နဲ႕ျပည္႔စံုပါေစ။
ေတာသားေလး(ျမန္ေအာင္)

3 အၾကံျပဳပါသည္။:

mstint said...

မွတ္သားလိုက္နာဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ မလႅိကာမိဖုရားရဲ႕ေမးခြန္းေလးခုနဲ႔
ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္တို႔ကို လူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြပါ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

saw said...

ိလက္ေဆာင္တကာတြင္ ဓမၼလက္ေဆာင္ဟာ အၿမတ္ဆံုး ၿဖစ္လို့ ဓမၼလက္ေဆာင္ကိုေပးေသာ ကိုေတာသားေလး သည္လည္း ရုပ္အဆင္းလွပပါေစလိ္ု့

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment

စကားလံုးတိုင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ .......။

ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ခင္ဗ်ာ အမွတ္တရ ရင္ခြင္ရိပ္မြန္ ဆိုဒ္ေလးကိုလည္း လာေရာက္လည္ပတ္ အားေပးႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အားလံုးကို ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္။

*** ဓမၼမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ အမွတ္တရစကားမ်ား ***

 
မူလစာမ်က္နွာ | ဒုိမိန္းအလွဴရွင္ ေစတနာရွင္မေလး - | စာေရးသူ ***ေတာသားေလး